Everything you need to know about digital security within HR

31.10.2023.

Webinaret tar deg gjennom alt du trenger å vite om digital sikkerhet innen HR.


Du vil lære:

  • Hva digital sikkerhet er og hva det betyr for deg som jobber med HR.
  • Hvorfor digital sikkerhet er viktig.
  • Hvordan best praksis for digital sikkerhet ser ut.


Hvorfor skal du delta?

Fordi digital sikkerhet har aldri vært viktigere. GDPR er én grunn. For det andre, fordi cyberangrep er en av de største truslene mot virksomheter i dag. Og for det tredje, forventer både ansatte og kandidater at deres arbeidsgiver håndterer digital sikkerhet. 77 % av kandidatene sa at de ikke ville søke på en jobb hvis de følte at personvernet og informasjonen deres ikke ble beskyttet.