Pulsande medarbetarundersökning - så får du en mer proaktiv arbetsplats

27.04.2021.

Hur viktig är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i organisationen?

Att tidigt kunna se trendbrott kring kultur, engagemang och ledarskap skapar en proaktiv organisation där chefer kan stödja sina medarbetare på ett helt nytt sätt och lägga tid på det som verkligen skapar värde.

Helene Odevall, Product Manager för Weekli som är en del av Talentech familjen kommer tala om vikten av att ha insikt om sina medarbetares hälsa och välmående, genom att arbeta datadrivet och fånga upp hur medarbetarna upplever sin arbetssituation i realtid. Medarbetarna är ju företagets viktigaste resurs.

Du kommer få lära dig mer om:

• Organisatorisk och social arbetsmiljö - hur det påverkar verksamheten

• Vad innebär det att vara en proaktiv ledare och organisation

• Hur kan pulsande medarbetarundersökning hjälpa till med kartläggningen av medarbetarnas hälsa och välmående

• Hur fungerar ett pulsmätningsverktyg som Weekli

Välkommen!