Rekrutteringssystemet på 60 sekunder

Her får du en rask gjennomgang av rekrutteringsprosessen i NYE Webcruiter, fra behov til ansettelse.